Windows 10 automatische updates uitschakelen.       Handmatig updaten                     
Een andere manier is onderstaande :
1. Druk op de sneltoetsen [ WIN ] + [ R ] ;                                 1. Volg de stappen 1 t/m 4 uit de linker kolom;
2. Tik het commando services.msc in;                                         2. Selecteer [ Handmatig ] i.p.v. [ Uitgeschakeld ]
3. Druk op de knop [ OK ];                                                               bij Opstarttype;
4. Selecteer de service [ Windows Update ];                               3. Druk op de knop [ OK ];
5. Kies voor [ Eigenschappen ] via de rechter muis knop;          4. Sluit het venster;
6. Selecteer [ Uitgeschakeld ] bij Opstarttype;                            5. Druk op de toetsen [ WIN ] + [ R ]
7. Druk op knop [ OK ];                                                                 6. Tik het commando ms-settings:windowsupdate in;
8. Sluit het venster.                                                                        7. Druk op knop [ OK ];
                                                                                                         8. Druk op de knop [ Naar updates zoeken ];
                                                                                                         9. Volg de instrucsies.
Wel raadzaam om i.v.m. Windows Defender :
Om te voorkomen dat Windows 10 de computer opnieuw start om updates te installeren kunnen de automatische updates uitgeschakeld worden. Het permanent uitschakelen van de updates heeft echter wel gevolgen. Zo wordt o.a. de nieuwste beveiligingssoftware niet ge´nstalleerd en schijnt de Windows Store niet goed te werken. Daarnaast kunnen problemen ontstaan bij het binnenhalen van de virusdefinities voor Windows Defender. Om deze redenen is het raadzaam om zelf periodiek de computer handmatig te updaten en te scannen op virussen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Tip om de welbekende Windows Spellen in Windows 10 te zetten.
Met het programma Windows 10 Games  hier te downloaden is dit snel gedaan om de vertrouwde spellen te kunnen
installeren en te spelen.                          
                                                                  Windows 10 Games
 

 

 

 

 

 

Games in Classic Shell  na update Windows 10 V1803 terug in Menu.
Als je Classic Shell gebruikt merk je dat na de update van Windows 10 naar de versie 1803 je geen Games ziet staan
in het Menu van Classic Shell. Je ziet wel staan Geen Text of iets van dien aard. Als je Games hebt geinstalleerd zo
als hier boven wordt aangegeven kan je het volgende doen om Games weer in het Shell Menu te krijgen.
Doe het volgende:
Ga naar Instellingen van Classic Shell. Klik dan op Customize Start Menu als je daar nog niet in staat. Dubbelklik op
games. Inhet Menu wat veschijnt klik je op Costum. Dan klik je met rechts op Costum en dan op Edit.
In het scherm wat dan komt vul je in wat je hieronder in het voorbeeld ziet , klik op OK en alles is weer terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Bestandstype koppelen aan een standaard-app
Bestandsassociaties koppelen bestandstypen aan specifieke apps zodat bestanden elke keer met dezelfde app worden geopend. Zo worden de bestandstypen JPEG en PNG standaard gekoppeld aan de app Foto's en PDF aan de app Edge. Gebruik je liever een andere app (bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader voor het lezen van PDF's) dan kan je de als standaard ingestelde app wijzigen via Instellingen, onderdeel Apps, sub Standaard-apps, link Standaard-apps per bestandstype kiezen. Vervelend is wel dat de originele bestandsassociaties automatisch weer worden teruggezet wanneer een app wordt hersteld. Om te voorkomen dat je de standaard-app herhaaldelijk opnieuw moet instellen,
doe je er goed aan om na het wijzigen van de standaard-apps ook de bijbehorende originele bestandsassociaties aan
te passen. Dat gaat als volgt :

Stap 1: standaard-apps wijzigen Wijzig de standaard-apps naar wens (via Instellingen, onderdeel Apps, sub Standaard-apps, link Standaard-apps per bestandstype kiezen), in dit voorbeeld wordt het bestandstype PDF aan het PDF-programma Adobe Acrobat Reader. Dit kan uiteraard alleen als deze tool al is ge´nstalleerd.

Stap 2: exportbestand van de ingestelde standaard-apps maken Open de Windows PowerShell (Admin) via het Win-X menu en schrijf de actuele bestandsassociaties (oftewel de koppelingen tussen bestandstypen en standaard-apps) met het commando DISM /online /Export-DefaultAppAssociations:C:\AppAssociaties.xml weg naar het bestand C:\AppAssociaties.xml. De informatie in dit bestand wordt bij stap 3 gebruikt om wijzigingen in het originele bestand
aan te brengen.

Stap 3: originele bestandsassociaties aanpassen Het wijzigen van de originele associatie voor het bestandstype PDF gaat als volgt: start de teksteditor Kladblok met administratorrechten (via de zoekfunctie naast Start, klik met rechts
op Kladblok, optie Als administrator uitvoeren) en open het zojuist aangemaakte bestand C:\AppAssociaties.xml (via Bestand, Openen, navigeer naar C:\ en typ app... bij de bestandsnaam om dit bestand direct te openen). Selecteer de gehele tekstregel met de vermelding .pdf (let op: de regel kan over meerdere regels verspreid zijn!) en kopieer deze
met CTRL-C naar het klembord (eventueel kan ook de gehele inhoud van dit bestand in ÚÚn keer worden overgezet,
dit is echter vragen om problemen).
Open vervolgens het bestand OEMDefaultAssociations.xml met de originele bestandsassociaties, deze is opgeslagen
 in de map C:\Windows\System32\ (via Bestand, Openen, navigeer naar C:\Windows\System32 en typ oem... bij de bestandsnaam om dit bestand direct te openen), selecteer ook hier de gehele tekstregel met .pdf (let op: de tekst kan over meerdere regels verspreid zijn!) en plak de naar het klembord gekopieerde tekst met CTRL-V eroverheen.
Sla het gewijzigde bestand op om de originele standaard bestandsassociatie voor PDF definitief te wijzigen. Herhaal deze procedure zo nodig voor andere bestandstypen. Het kopiebestand C:\AppAssociaties.xml kan na afloop worden verwijderd.