Website met een Frame maken.
Zoals in de vorige pagina al wordt uitgelegd valt de nieuwe pagina over de andere dus ook over de knoppen
van het Menu. Daarom zie je ook onderaan de pagina's staan Home of iets van dien aard. Klik je daarop
dan ben je weer terug in je Menu pagina. Een voordeel zo een Website dat je makkelijker te vinden bent
op Internet dan met een Frame. Een Website met een Frame ziet er wel wat beter uit. De knoppen blijven
altijd zichtbaar en is het navigeren naar een onderwerp eenvoudiger.  Je hebt dan een scheiding in je
werkblad.
Ga weer naar het witte icoon links in je Menubalk zoals hier aangegeven [ 1 ] en  klik dan op
pagina. Dan zie je scherm [ 2 ] weer.
                    1                                                          2                                                                          3

 

Maar nu klik je op Framepagina en kiest voor Inhoudsopgave zoals hierboven en dan op OK. { Vergeet ook weer
niet om aan te geven waar je Website moet komen te staan }. Nu verschijnt het Framescherm [ 3 ]. Klik nu in de
linkerkant van het frame op Beginpagina Instellen en selecteer dan in het tabblad wat komt voor
menu.htm en klik
op OK. Nu doe je het zelfde aan de rechter kant maar dan kies je voor
pagina1.htm. 1a het frame nu op door op de
Diskette te klikken. Geef het Frame de naam frame en bij titel wijzigen vul je Frame in en dan op OK.
Hier onder zie je het resultaat [ 4 ]. Als je nu op Voorbeeld klikt dan zie je nog een scheidingslijn en die halen
we weg.
                                                                4                                                                                   5 

 

 

 

 

 

 


 

We klikken nu met rechts op de pagina en in het tabblad wat komt neem je Frame-eigenschappen [ 5 ]. Het
volgende tabblad verschijnt en dan klik je rechtsonder op Framespagina en in het tabblad dat dan weer komt
klik je op Frames en haal je het vinkje weg bij Randen weergeven zoals op onderstaand voorbeeld [ 6 ] en
klik op OK.
                                                             6

 

Nu klikken we met rechts in het linker gedeelte en dan zien we het onderstaande tabblad [ 7 ] weer.
We kiezen voor Frame-eigenschappen en je ziet nu [ 8 ] en je zet alles net zo!
                          7                                                                                 8

 


 

Klik nu op het rechter gedeelte met rechts en ga weer naar [ 7 ] Frame-eigenschappen en zet alles zoals in [ 9 ]
en klik op OK.
                                      9                                                                                                  10                               

Scherm 10 is het uiterlijk van je Frame scherm. Nu gaan we eerst in de index.htm een verwijzing maken naar dit scherm want anders kom je niet verder, In je index scherm ga je naar je Menubalk. Klik daar op Invoegen---Afbeelding---Uit bestand en  je gaat naar de Map waar je knoppen in staan en kiest er een die je wilt gebruiken
en dan op invoegen. Dan ga je weer naar  het icoon Laag invoegen,  en je sleept de knop daar in. Je kan ook
eerst een laag maken en in de laag klikken en dan een knop kiezen en invoegen. Je hoeft dan niet met je knop
te slepen zoals eerder besproken. Uit het vorige weet je hoe je een Hyperlink moet maken. Klik dus op de
knop en maak een Hyperlink naar frame.htm en klik op OK. Vergeet niet steeds je werk op te slaan. Om te
zien of het werkt klik je op het icoontje Voorbeeld in Microsoft Internet Explorer en probeer het uit door op
de knop  te klikken. Is dat gelukt dan gaan we de Menu knoppen in je frame plaatsen.
                                                                                                11 
                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Dit is de knop in je Menubalk om je werk in Explorer te bekijken en om eventueel te verbeteren.

Deze knop is om je werk op te slaan.

De knop om een laag in te voegen. Kan je knoppen,afbeeldingen en text invoegen.                 
 

We klikken in het linker scherm gedeelte zodat deze geactiveerd is. Nu klik je op de knop Laag invoegen.
Je ziet dan een blauw vierkant. Nu ga je naar invoegen---Afbeelding---Uit bestand en naar je Map knoppen.
Kies je knop en dan op invoegen. In onderstaand voorbeeld [ 12 ] zie je de Laag met daar in je eerste knop.
Voor je nu je 2de knop in dezelfde laag zet klik je  eerst op Enter. Dit doe je weer omdat de volgende knop
mooi onder de 1ste staat en dat doe je voor iedere volgende knop die er onder komt te staan zie [ 13 ]. 
                      12                                              13 

 
 

 

En dat doe je weer tot je de aantal knoppen hebt die je wilt. Maar nu moet je voor die knoppen nog een Hyperlink
maken naar de pagina en die hebben we nog niet. Dus die gaan we eerst maken. Dus zoals eerder al gedaan gaan
we een Nieuwe pagina aanmaken. Klik bij Mappenlijst op het Witte icoontje.Verander de naam b.v. in foto.htm.
Klik daar op en je ziet een wit scherm. Klik met rechts op het scherm en kies dan Paginaeigenschappen ,verander
de Titel in Foto. Klik nu op Opmaak in het zelfde tabblad,vink bij Achtergrond beide vakjes weer aan. Ga naar
Bladeren en neem uit de Map achtergrond de afbeelding die je als achtergrond gebruikt en klik op OK. Type
dan in dat scherm FOTO. Voor elke knop die je gaat gebruiken maak je een Nieuwe pagina. Nu gaan we een
Hyperlink maken naar de Foto pagina. Klik met rechts op de knop die je naar de pagina foto wilt laten gaan.
In het tabblad wat komt klik je op Hyperlink. In het tabblad wat dan komt ga je naar foto.htm en klik daarop
en dan op OK. Sla het geheel op door op de Diskette te klikken. Je bent nu nog steeds bezig in je index pagina.
Klik op het icoontje in je Menubalk Voobeeld M.I.Explorer. Klik op de knop die je hebt gemaakt en voila in je
foto pagina. Weet je iets niet meer ga dan terug naar de vorige pagina's van deze uitlegvaneenWebsite maken.
NOGMAALS VERGEET NIET REGELMATIG JE WERK OP TE SLAAN!

Mouseover maken .     
Zorg eerst dat je precies dezelfde 2 dezelfde knoppen hebt. Geef 1 van de knoppen een ander uiterlijk.
Je kan dus dezelfde knop kopiŽren en een andere kleur geven. Plaats nu een knop in je scherm. Ga in je
Menubalk naar Beeld -- Werkbalken en klik dan op DHTML openen. Je ziet dan onderstaand scherm.


 

Klik op je knop zodat deze gemarkeerd is. En doe dan het volgende zoals hieronder gegeven :
1 Klik op het zwarte pijltje en kies voor Muisaanwijzer op object.
2 Klik op het pijltje en kies Afbeelding uitwisselen
3 Klik op het pijltje en klik op Afbeelding kiezen. Ga naar je afbeelding en klik daarop. Klik op het kruisje.
Sla je werk op. Ga naar voorbeeld weergeven in Explorer. Wanneer je nu over je knop gaat zie je dat deze veranderd.
VERGEET NIET DAT JE EEN KNOP MOET MAKEN IN JE INDEX PAGINA MET EEN HYPERLINK NAAR JE FRAME PAGINA ANDERS KOM JE DUS NIET VERDER. 

Muziek op de achtergrond  

Wil je muziek op de achtergrond hebben bij een pagina klik dan met rechts op de pagina. In het tabblad wat komt
ga je naar Eigenschappen van pagina en dan zie je het scherm als hier boven. Hier kan je dan kiezen voor een achtergrond geluid Om je Website op het Internet te zetten heb je ook een programma nodig en wel een FTP
programma. Er zijn gratis versies maar ook waar je voor moet betalen. Ook heb je een Host nodig.. Bij je eigen
provider krijg je iets van 50 MB dus dat is niets. Kijk daarom eens bij one.com. Niet duur en je zit zo op het net.
Kijk bij Banners en klik er op en kijk eerst zelf.

Hier onder 2 voorbeelden van Mouseover.

Ik hoop dat het je is gelukt om op deze manieren een Website te maken. Heb je problemen of vragen zet ze in mijn
Gastenboek en ik zal je zo snel mogelijk helpen.
 Terug naar boven


                  

                                                                                                                                                
 

Nu gaan we kijken hoe we een Website maken met SharePoint Designer 2007.
Knoppen om te downloaden.