Frontpage 2003
Er zijn vele programma's om een Website te maken. Ook kan je een Website of te wel een Homepage laten
maken. Maar wat is nu leuker om zelf een Website te maken. Frontpage 2003 en Sharepoint Designer zijn 2 programma's van MS Office. Ik vind persoonlijk Frontpage een prettig programma om te gebruiken en je
hoeft heen HTML kennis te hebben om er mee te werken en ook Sharepoint Designer 2007 is zo een
programma. Ik geef eerst een uitleg hoe om een website te maken met Frontpage 2003 en dan van
Sharepoint Designer 2007. Ook geef ik een uitleg hoe om een Graphic Webdesing te maken.
Oke laten we beginnen. Open Frontpage en klik in de Menubalk op het Pijltje tussen de Pagine en de Map
afbeelding zoals aangegeven [ 1 ]. 
                                                                                           


                                                                                                                

 

Dan zie je scherm [ 2 ]. Hier klik je op Website zoals met het pijltje is aangegeven en je komt dan in scherm [ 3 ]

                                                                                                                                                                                                                      
 

3
2
 
 

Bij de rode 1 klik je op Website maken met één pagina en dan opent in bovenstaande pagina nog een afbeelding
 zoals  hieronder [ 4 ]
                                                                                                                                                                                                  

4


  

Je ziet dat hij al aangeeft '' Website met één pagina." Dit wil niet zeggen dat je maar één pagina kan maken.
Dat laat je zo. Rechts bij Opties geef je aan waar je de locatie van je Website wilt hebben. Klik dan op OK en
je komt in scherm [ 5 ].
 
                                                                                                                                                                    

5

 
 

In je werkscherm hier boven zie je gelijk 2 mappen en een file staan. De Index.htm is je eerste pagina en die
moet er altijd instaan want anders gaat het fout en wordt je Website niet door internet gevonden. Je gebruikt
deze pagina als Welkom en informatie pagina om te laten weten waar je Website over gaat. De private map
laat je ook ongemoeid. De image map daar kan je indoen wat je wilt aan afbeeldingen of foto's. Verder kan je
er zelf mappen aan toe voegen die je nodig hebt om  dat in te doen wat je nodig hebt. Zoals een map voor je knoppen,animaties of achtergronden.
Heel belangrijk is ook dat je kleine letters gebruikt en geen spaties.
In onderstaande afbeelding zie je de knoppen die je het meest zal gebruiken om te beginnen aan je Website.
Het is de Diskette voor het opslaan van je werk. Ben je met iets bezig dan zie je een sterretje * zoals bij
menu.htm.
Als je op de Diskette klikt om op te slaan dan verdwijnt het * en is alles opgeslagen. Klik je op de
Loep dan kan je je werk bekijken hoe het er uit komt te zien.
Klik je op dat Doek dan voeg je een Laag toe waar je een afbeelding in kan plaatsen of wat in typen.
 

 

                                                                                                                                                                                                                


 
 

Frontpage 2003 heeft de eigenaardigheid dat als je alleen op Enter klikt om naar de volgende regel te gaan hij
er een overslaat. Om dit te voorkomen hou je de Shift ingedrukt en klik dan op Enter. Denk er ook om dat je
eerst je werk opslaat voor je afsluit. Je kan altijd weer veranderingen aanbrengen als er iets niet goed is of je
niet bevalt. Maak ook als je hebt afgesloten nog een paar mappen aan.
Zet een achtergrond plaatje of wat dan ook in je map b.v. knoppen of iets van muziek.
6 

Pagina opmaken.
Open weer je Website. In scherm [ 7 ] zie je dat we een paar mappen hebben aangemaakt. Zet nu eerst een
achtergrond  plaatje wat je wilt gebruiken in de map achtergrond voor je Website. Dit kan dus een plaatje of
een kleur zijn. Hier een voorbeeld om te downloaden. Klik op je index.htm en je ziet rechts een leeg scherm [ 8 ].
Klik nu met rechts in het scherm. In het schermpje wat komt [ 9 ] daar klik je op Eigenschappen pagina.

 

                                                                                                                                                                                                

7                                                                                                                                                                                                          

8 

                         9                                                                        10          

 


 


  

                                   

Voorbeeld.


 

Als je op Eigenschappen pagina hebt geklikt dan zie je scherm [ 10 ]. In 10 zie je bij Locatie waar je in bezig bent.
Bij Titel geef je een naam. In dit geval dus Index. Hier mag je wel hoofdletters gebruiken. Klik dan op Opmaak
en je komt in scherm [ 11 ].
                                                      
                                                                                                                                                        

 

 

Hier kan je kiezen voor achtergrond afbeelding of kleur. Wij nemen hier Achtergrondafbeelding. Zorg er voor
dat bij Achtergrond beide vakjes zijn aangevinkt. Klik op bladeren en ga naar de map waar je je achtergrond in
hebt staan en en klik daar op en dan op OK.
                                                               12


 

11                                                                                                                                                            
 


 

Als je mijn Achtergrond gebruikt dan ziet het scherm er uit als hier boven [ 12 ]. Wanneer je op OK geklikt
hebt dan kom je weer terug in het werkscherm en dat ziet er dan uit zoals in [ 13 ].
Dit is een gedeelte van het hele scherm.
                                                          
                                                                                                                                                         
 

 

Je ziet nu ook dat er bij de index een sterretje * staat. Dat geeft dus aan dat de pagina nog niet is opgeslagen.
Je kan nadat je alles hebt opgeslagen nog steeds veranderingen aanbrengen. Om een pagina te bekijken hoe
het er uit gaat zien klik je op Voorbeeld. Om weer verder te gaan klik je op ontwerpen. Is alles zoals je het wilt
hebben sla je werk dan op door op de Diskette te klikken.
Veranderen is altijd weer mogelijk.Je kan nu dus ook in je scherm typen wat je wilt en afbeeldingen zetten.
Heb je de index pagina klaar dan gaan we de volgende pagina maken. Zie [ 14 en 15 ] en het pijltje.
                                                                                                                                                                                                               
  

13 

Als je  op het pijltje hebt geklikt dan komt er weer een blanco pagina. Rechts klik weer op de pagina en volg
de procedure vanaf punt 8 t/m 11 maar geef de pagina nu de naam Menu. In het linker gedeelte zie je nu ook
staan nieuwe_pagina_1.htm en die verander verander je naar menu.htm.Maak je later weer een nieuwe pagina
geef die dan de naam van het onderwerp dus b.v. tips.htm enz.
                                                       
                                                                                                                                                      


 

[ 9 t/m 13 ] Je ziet nu weer hetzelfde tabblad 9. Bij Algemaan verander je ook bij Titel de naam naar Menu.
Ga da weer naar Opmaak, weer 2 vinkjes en je achtergrond kiezen zoals je bij index hebt gedaan en dan op OK.
Klik weer op de Diskette op je Menubalk.
Maak op de zelfde manier nog een pagina en noem die b.v. pagina1. Nu heb je dan index,menu en pagina 1.


 

14


 


                                                                                                                           
 

 Terug naar boven 

 

1
15